Vytvořením účtu na Mailo získáte novou e-mailovou adresu a získáte přístup ke všem službám Mailo: e-mail, kalendář, cloud, podřízený e-mail a nástroje pro spolupráci.

Je to bezplatný e-mail pro děti ve věku 6-14 let!
Skutečnou e-mailovou adresu jako dospělí, ale ve vhodném a bezpečném prostředí.

To nejlepší z Mailo pro profesionály, osoby samostatně výdělečně činné a malé a střední podniky: pošta, cloud, kalendář a nástroje pro sdílení pro vaši firmu.

Mailo, aby naučila žáky internet a e-mail, nastavila první poštovní systém pro školy.